Projekt logo Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego oraz elementów identyfikacji wizualnej.

wkdswkds2 wkds1 wkds1a

Inne projekty z tej kategorii